close menu

Error submitting form

Please update the form to fix the errors and resubmit.

atlasGO Integritetspolicy

DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE: 6 augusti 2021

 1. SYFTET MED POLICYN

atlasGO har åtagit sig att skydda din integritet. Vi har skapat denna integritetspolicy ("Policy") för att ge dig förtroende när du besöker och använder atlasGO:s webbplats och mobilapp samt andra relaterade tjänster som tillhandahålls av oss (tillsammans kallade ”Tjänsten”). Denna Policy omfattar hur vi samlar in, använder, lagrar och delar dina uppgifter som enskilt eller i kombination med annan information kan användas för att identifiera dig som individ ("Personuppgifter"). Denna Policy har uppdaterats för att uppfylla kraven i en ny dataskyddslag som kallas EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR"). Bestämmelserna i våra användarvillkor (https://atlasgo.org/terms/) ) gäller också för denna Policy. Alla hänvisningar till ”vi”, ”oss”, ”vår”, eller ”atlasGO” avser Atlas Unlimited Inc., ett allmännyttigt företag i Delaware. Alla hänvisningar till ”du”, ”din” eller ”användare” avser slutanvändaren av Tjänsten, och i förekommande fall personer som stöder en sak via atlasGO-peer till peer fundraising-funktionalitet (https://atlasgo.org/peer-to-peer/) som tillhandahålls i Tjänsten ("P2P-givare").. Tveka inte att kontakta oss på hello@atlasgo.org om du har några frågor eller vill diskutera denna Policy.

Om vi agerar som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, genom att använda Tjänsten och godkänna denna Policy, samtycker du till de sekretessrutiner som beskrivs i denna Policy. Dessutom samtycker du till att de välgörenhetsorganisationer, uppdragsdrivna företag och företagsgivare som stöder och drar nytta av de atlasGO-utmaningar som du deltar i ("Partners") använder dina personuppgifter såsom beskrivs i denna Policy. Om vi fungerar som personuppgiftsbiträde åt en Partner kommer vi att behandla dina Personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Partnerns Integritetspolicy och enligt Partnerns anvisningar.

 1. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

Uppgifter som du frivilligt lämnar till oss..

När du registrerar dig för ett konto via Tjänsten måste du förse oss med olika Personuppgifter. När du registrerar dig för Tjänsten samlar vi in ditt namn och din e-postadress och du måste skapa ett användarnamn och lösenord. När du använder Tjänsten kan du dessutom välja att tillhandahålla ytterligare Personuppgifter, inklusive tillgång till din kamera, foton och videor. Dessutom gör Tjänsten det möjligt för dig att publicera innehåll på Tjänsten genom funktioner som chatt och kommentarer. Vi samlar in denna information, vilket kan betraktas som Personuppgifter. Du kan tillhandahålla ovannämnda Personuppgifter och information genom att ange dem i Tjänsten eller genom en tredjepartstjänst. Även om informationen som beskrivs här endast tillhandahålls till oss med ditt tillstånd, kanske vissa aspekter av Tjänsten inte är tillgängliga om du väljer att inte förse oss med sådan information och sådana Personuppgifter.

P2P-givare behöver inte skapa ett konto via Tjänsten, men de måste ange sitt namn och sin e-postadress för att hantera sin betalning via vår integreringspartner för betalningshantering. I vissa fall kan ytterligare information begäras av atlasGO för att säkerställa att ditt bidrag kan hanteras på rätt sätt av vår partner, vilket kan inkludera din adress, t.ex. för att skicka dig en donationsbekräftelse enligt vad som beskrivs närmare i denna Policy. 

Information som vi samlar in automatiskt när du använder Tjänsten.

Utöver de uppgifter du frivilligt lämnar till oss, när du registrerar dig för Tjänsten och använder Tjänsten, samlar vi automatiskt in din IP-adress och geografiska plats medan applikationen körs på din enhet. Eventuellt kan du begränsa hämtningen i inställningarna på din enhet. Precis som med den frivilligt tillhandahållna informationen som beskrivs ovan kanske vissa delar av Tjänsten inte är tillgänglig om du väljer att inte förse oss med sådan information och Personuppgifter.

Cookies.

När du har skapat ett konto använder vi cookies för att komma ihåg dig som användare av Tjänsten och för att strömlinjeforma Tjänstens funktionalitet. Detta är förstapartscookies, inte tredjepartscookies, vilket innebär att cookies endast används för att spåra din aktivitet på Tjänsten och inte på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Andra anonyma uppgifter som vi samlar in.

När du använder och besöker Tjänsten kan vi även använda tjänster från tredje part, t.ex. Google Analytics, som använder cookies för att samla in allmän, anonym information som inte identifierar dig. Vi använder denna information för att bättre förstå hur användarna interagerar med Tjänsten och för att förbättra din användarupplevelse när du använder Tjänsten. För att välja bort Google Analytics cookies, besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None.

Do Not Track-signaler.

I den mån vi får några Do-Not-Track-signaler kommer vi inte att följa dem.

 1. ÄNDAMÅL MED UPPSAMLING OCH LAGLIG GRUND FÖR ANVÄNDNING

I detta syfte använder vi de personuppgifter som beskrivs ovan främst för att tillhandahålla dig de viktigaste aspekterna av Tjänsten. De rättsliga grunderna för oss att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla kärnaspekterna av Tjänsterna, där vi agerar som personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter, är följande: (a) först och främst har du gett ditt samtycke till detta genom att godkänna denna Policy, som du kan återkalla när som helst genom att mejla oss på hello@atlasgo.org; (b) behandlingen är nödvändig för vårt avtalsförhållande med dig (dvs. för att tillhandahålla Tjänsten till dig som vi har kommit överens om att tillhandahålla, måste vi behandla dina Personuppgifter); (c) behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga eller regelmässiga skyldigheter; och (d) behandlingen är i vårt berättigade intresse som leverantör av Tjänsterna (till exempel för att skydda säkerheten och integriteten i våra system och för att erbjuda dig kundservice och Tjänstens kärnfunktioner). 

Vi använder dock även Personuppgifterna för att kunna skicka information om atlasGO och Tjänsten till dig. När du skapar din atlasGO-profil har du möjlighet att samtycka till att vi skickar dig atlasGO:s nyhetsbrev eller på annat sätt kontaktar dig om kampanjer, uppdateringar och funktioner i Tjänsten. 

Ett annat syfte för vilket vi samlar in och använder dina personuppgifter är att tillhandahålla en tjänst till våra Partners. Om vi fungerar som personuppgiftsbiträde för sådana Partners kommer vi att behandla dina Personuppgifter (inklusive att dela dina Personuppgifter med dem), enligt vad som anges i Partnerns Integritetspolicy eller på annat sätt enligt anvisningar från Partnern. I vissa fall kan vi komma att samla in samtycke till sådan behandling för den personuppgiftsansvariges räkning om vår Partner begär detta och ditt samtycke till denna Policy fungerar som ett sådant medgivande.

Vi kan förse Partners med statistik och analyser som är förknippade med en utmaning som Partners stödjer, såsom att delta i en utmaning, lyckas med en utmaning och annan relaterad information och förse Partners med dina Personuppgifter för att kontakta dig om deras produkter, tjänster och uppmaningar till åtgärder.

Dina Personuppgifter kommer endast att delas med de Partners som är involverade i den utmaning du deltar i. Om du är involverad i mer än en utmaning kommer dina Personuppgifter att delas med de Partners som är involverade i de efterföljande utmaningar du deltar i.

Personuppgifter om P2P-givare samlas in i syfte att tillhandahålla peer-to-peer-funktionalitet, vilket gör det möjligt för P2P-givare (som kanske inte är användare av Tjänsten) att bidra med pengar i en användares namn så att användaren kan samla in ytterligare medel som en del av den utmaning i vilken användaren deltar.

 1. SÅ DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Information som delas av dig via Tjänsten.

Du kan nu eller i framtiden välja att frivilligt dela Personuppgifter som samlats in via Tjänsten, till offentliga forum på Tjänsten, via e-post eller via tredjepartsplattformar på sociala medier.

Dessutom kan du även välja att frivilligt dela foton eller annat liknande material via Tjänsten. Vi eller de Partners som är involverade i den eller de utmaningar som du deltar i får använda, kopiera, modifiera, dela, publicera eller omfördela sådant material i marknadsföringssyfte eller för andra liknande ändamål.

P2P-givare kan också välja att dela sina Personuppgifter med den användare som P2P-givaren bidrar med på uppdrag av, men behöver inte göra det.

Vår personal.

För att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig och förbättra Tjänstens funktioner kan vi komma att lämna ut dina Personuppgifter till vår personal, inklusive våra anställda, uppdragstagare och ombud, i den utsträckning sådana personer eller enheter har ett behov av att känna till informationen i syfte att vidareutveckla Tjänsten.

Våra leverantörer.

Vi samarbetar med tredjepartsoperatörer för att tillhandahålla webbtjänster, applikationsutveckling, hosting, underhåll, databearbetning, kundtjänst, betalningshantering och andra tjänster i syfte att vidareutveckla Tjänsten. En lista över våra leverantörer finns på atlasgo.org/vendors_integrationsDessa tredje parter (som är personuppgiftsbiträden i GDPR-syfte) kan ha tillgång till eller behandla dina Personuppgifter som en del av tillhandahållandet av dessa tjänster till oss. Vi begränsar dock den information som lämnas till dessa tjänsteleverantörer till den information som rimligen är nödvändig för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Dessutom har vi avtal med sådana leverantörer i enlighet med artikel 28 i GDPR, enligt vilken de bland annat är skyldiga att upprätthålla sekretessen för personuppgifterna i den utsträckning som krävs enligt GDPR. När du gör en betalning via våra Tjänster samlar vi inte in den ekonomiska information du lämnar. Uppgifterna samlas snarare in av Stripe, Inc., en tredjepartsbetalningsplattform som samlar in en användares namn, e-postadress, kreditkortsinformation och annan information som en användare lämnar till Stripe. Vi delar inga personuppgifter med Stripe och vi får inga Personuppgifter från Stripe. Vi får endast en bekräftelse från Stripe att en lyckad transaktion har genomförts på Stripe, men inga Personuppgifter överförs mellan Stripe och atlasGO. Stripe kan även samla in data från dig i egenskap av personuppgiftsansvarig. Se Stripes integritetspolicyer för ytterligare information: https://stripe.com/privacy.

Välgörenhetsorganisationer, uppdragsdrivna företag och företagsdonatorer (våra partners).

En grundläggande aspekt av Tjänsten är att våra Partners kan ha tillgång till Personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan. För det första kan våra Partners få tillgång till dina personuppgifter i syfte att (1) ta emot statistik och analyser som är förknippade med en utmaning som en Partner stöder, (2) för att ge Partner dina Personuppgifter för att kontakta dig om deras produkter, tjänster och uppmaningar till åtgärder, (3) för att våra Partners ska kunna använda dina Personuppgifter för sin egen marknadsföring och marknadsföringsändamål, (4) för att informera dig om skattemässig avdragsrätt för betalningar som görs via Tjänsten (i förekommande fall). Vi kan därför komma att dela dina Personuppgifter med våra Partners som stöder kampanjer för Tjänsten eller som drar nytta av kampanjer för Tjänsten.

Försäljning av företag eller tillgångar.

I händelse av att vi säljer hela eller väsentligen hela vårt företag eller dess tillgångar, inklusive de Personuppgifter som samlas in via vår Tjänst, kan vi komma att överföra din information till det förvärvande företaget. Vi kommer dock att meddela dig innan vi gör det.

Andra tredje parter.

Utöver vad som anges ovan kan vi komma att dela dina Personuppgifter om vi i god tro tror att en sådan åtgärd är nödvändig för att (1) följa lagen (se avsnittet om ”Regeringsförfrågningar”, (2) skydda och försvara atlasGO:s rättigheter eller egendom, eller (3) förhindra en nödsituation som innebär livsfara eller allvarlig skada för någon person. Vi kommer endast att dela dina Personuppgifter av ovannämnda skäl i den utsträckning som tillåts enligt GDPR.

 1. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Varaktighet för lagring av dina personuppgifter.

Vi kommer att lagra dina Personuppgifter så länge som det behövs för att tillhandahålla Tjänsten, men vi kanske inte vet om du har slutat använda Tjänsten så vi uppmanar dig att kontakta oss om du inte längre använder Tjänsten. Om det krävs enligt tillämplig lag kan vi dock komma att behålla dina Personuppgifter under den tidsperiod som krävs enligt sådan lag. För att fortsätta tillhandahålla en effektiv tjänst kan vi komma att lagra icke-personliga uppgifter permanent och anonymisera dina Personuppgifter och lagra dessa anonymiserade uppgifter permanent.

Dessutom använder vi, såsom beskrivs i denna Policy, tredje parter för att tillhandahålla tjänsten. Vi kommer att säkerställa att sådana tredje parter raderar eller ändrar dina Personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt GDPR och EU-kommissionens modellavtal för överföring av personuppgifter till tredje länder (dvs. standardavtalsklausulerna i enlighet med beslut 2010/87/EU) ("SCC:erna").

Säkerhet.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter och för att förhindra förlust, missbruk och ändring av den information som vi får från dig. Vi kräver till exempel att vår personal och tredjepartsleverantörer skriver under sekretessavtal som omfattar dina Personuppgifter, och vi granskar sekretessrutinerna för nya produkter och tjänster som vi införlivar i vår Tjänst. Dessutom använder vi rimliga tekniska skyddsåtgärder såsom kryptering och säker hosting som tillhandahålls av branschledande tredjepartsleverantörer för att skydda dina Personuppgifter. Men förlust, missbruk och ändringar kan inträffa trots våra ansträngningar att skydda dina Personuppgifter. Vi är inte ansvariga gentemot våra användare eller tredje part på grund av sådan förlust, missbruk eller ändring, förutom i den utsträckning som krävs enligt GDPR, SCC eller annan tillämplig lag.

 1. DINA VALMÖJLIGHETER

Du kan ändra vissa av dina Personuppgifter via de kontoinställningar som tillhandahålls i Tjänsten. Om du vill få tillgång till, få en kopia av, ändra eller radera de Personuppgifter vi har om dig kan du kontakta oss såsom beskrivs i slutet av denna Policy. Dessutom uppmanar vi dig att kontakta våra Partners för att få tillgång till, få en kopia av, ändra eller radera Personuppgifterna, och vi samtycker till att samarbeta med våra Partners i god tro för att hjälpa dig med din begäran.

Du kan återkalla det samtycke som beviljas i denna Policy för oss eller våra partners att använda de Personuppgifter som beskrivs i denna Policy genom att kontakta oss såsom beskrivs i slutet av denna Policy. Observera att om du gör det kommer det inte att påverka den juridiska rätten att använda dina Personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke.

Om du får e-post från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet. Du kan också välja bort att få kommersiella e-postutskick från oss samt annan marknadsföringskommunikation som vi kan skicka till dig från tid till annan genom att kontakta oss såsom beskrivs i slutet av denna Policy. Observera att om du väljer att inte ta emot kommersiella e-postutskick från oss eller på annat sätt modifierar den typ eller frekvens av marknadsföringskommunikation du får från oss, även efter att du har valt att inte ta emot kommersiella meddelanden från oss, kan du fortsätta att få administrativa meddelanden från oss om Tjänsten.

När vi mottar något av ovanstående begäranden kommer eventuella ändringar som du begär att återspeglas i våra databaser i den utsträckning som krävs enligt GDPR, SCC eller annan tillämplig lag och vi kommer att bekräfta ändringarna till dig.

Om du inte är nöjd med hur vi har försökt att lösa ditt ärende kan du kontakta relevant dataskyddsmyndighet.

 1. BEGÄRAN FRÅN MYNDIGHETER

Ibland kan vi få begäran från myndigheter om att få information om våra användare. När vi hanterar sådana förfrågningar från myndigheter värdesätter vi integriteten för dina personuppgifter, men vi kan lämna över din information i enlighet med sådana förfrågningar om vi anser att en sådan åtgärd är motiverad. När vi besvarar en begäran från en myndighet kommer vi (1) att vidta kommersiellt skäliga åtgärder för att begränsa omfattningen av en myndighets begäran om data, (2) endast lämna ut sådana uppgifter till myndigheten om vi i samråd med vår advokat bedömer att vi är skyldiga att göra det enligt lag och (3) i förväg informera användarna om att vi har rätt att lämna ut deras uppgifter i den utsträckning som vi skäligen anser att vi har tillåtelse enligt lag att meddela detta.

 1. TREDJE PARTS TJÄNSTER OCH ÅTGÄRDER ÄR BORTOM VÅR KONTROLL

Vår Tjänst använder flera tredjepartstjänster som en del av Tjänstens funktionalitet. Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med tredje part såsom beskrivs i denna Policy. Vi har ingen kontroll över sådana tredje parter, förutom i den utsträckning som krävs enligt GDPR och SCC. Vi uppmanar dig att granska sådana tredje parters sekretessrutiner. Vi lämnar inga garantier om och påtar oss inget ansvar för tredje parts information, tjänster eller data-/integritetspraxis, förutom i den utsträckning som krävs enligt GDPR och SCC.

 1. INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Information som samlas in inom EES kan överföras, lagras och behandlas av oss eller tredje part (enligt vad som anges i denna Policy) i USA och andra länder vars dataskyddslagar kan skilja sig från de lagar som gäller i ditt land. När vi överför dina Personuppgifter utanför EES säkerställer vi en liknande skyddsnivå genom att ingå SCC med relevant tredje part.

Kontakta oss på hello@atlasgo.org om du vill ha mer information om den specifika mekanism som vi använder vid överföring av dina Personuppgifter utom EES.

I enlighet med vad som anges i denna Policy kan vi komma att dela Personuppgifter med tredje part och kan vara tvungna att lämna ut information på juridisk begäran av statliga myndigheter, inklusive för att uppfylla säkerhets- eller brottsbekämpande krav.

 1. ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

atlasGO förbehåller sig rätten att ändra denna Policy från tid till annan, med eller utan föregående meddelande till dig, förutom i den utsträckning som krävs enligt GDPR. Om du fortsätter att använda Tjänsten godkänner du den nya Policyn. Vi kommer alltid att ha den senaste Policyn publicerad på Tjänsten.

 1. KONTAKTA OSS VID FRÅGOR ELLER FEEDBACK

Om du har några frågor eller kommentarer om denna Policy eller vår Tjänst eller om du vill få tillgång till, få en kopia av, ändra eller radera dina Personuppgifter, är du välkommen att mejla oss på hello@atlasgo.org, eller genom att kontakta oss på följande adress:

77 Van Ness Ave., Ste 101 – 1117

San Francisco, CA 94102

 1. DATASKYDDSOMBUD

Slutligen har vi utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer, "DPO"). Vårt dataskyddsombud kan kontaktas direkt via e-post på DPO@atlasgo.org eller via post på:

Atlas Unlimited Inc.

ATTN: Data Protection Officer

77 Van Ness Ave., Ste 101 – 1117

San Francisco, CA 94102

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allows us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, please see our Privacy Policy.

sv_SESwedish