close menu

Error submitting form

Please update the form to fix the errors and resubmit.

teroGO Privacy Policy

DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE: 6 augusti 2021

LAST UPDATED: January 18, 2024

 1. SYFTET MED POLICYN

teroGO is committed to protecting your privacy. We created this Privacy Policy (“Policy”) to give you confidence as you visit and use the teroGO website and mobile application, and any other related services provided by us (collectively, the “Service”). This Policy covers how we collect, use, store, and share your information which on its own, or in combination with other information, may be used to identify you as an individual (“Personal Data”). This Policy has been updated to comply with the requirements of a new data privacy law known as the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”). The provisions of our Terms of Use (https://atlasgo.org/terms/) apply to this Policy as well. All references to “we”, “us”, “our”, or “teroGO” refer to Atlas Unlimited Inc., a Delaware public benefit corporation. All references to “you”, “your”, or “user” refers to the end-user of the Service. Tveka inte att kontakta oss på hello@atlasgo.org om du har några frågor eller vill diskutera denna Policy.

Where we are acting as a controller of your Personal Data, by using the Service and agreeing to this Policy, you consent to the privacy practices described in this Policy. And, additionally, you consent to the use of your Personal Data by the charities, mission-driven businesses, and the company donors who support and benefit from the teroGO’ challenge(s) that you participate in (“Partners”), as described in this Policy. Where we are acting as a processor of a Partner, we will process your Personal Data in accordance with the provisions of the Partner’s Privacy Policy and under the instructions of the Partner.

 1. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

Uppgifter som du frivilligt lämnar till oss..

När du registrerar dig för ett konto via Tjänsten måste du förse oss med olika Personuppgifter. När du registrerar dig för Tjänsten samlar vi in ditt namn och din e-postadress och du måste skapa ett användarnamn och lösenord. När du använder Tjänsten kan du dessutom välja att tillhandahålla ytterligare Personuppgifter, inklusive tillgång till din kamera, foton och videor. Dessutom gör Tjänsten det möjligt för dig att publicera innehåll på Tjänsten genom funktioner som chatt och kommentarer. Vi samlar in denna information, vilket kan betraktas som Personuppgifter. Du kan tillhandahålla ovannämnda Personuppgifter och information genom att ange dem i Tjänsten eller genom en tredjepartstjänst. Även om informationen som beskrivs här endast tillhandahålls till oss med ditt tillstånd, kanske vissa aspekter av Tjänsten inte är tillgängliga om du väljer att inte förse oss med sådan information och sådana Personuppgifter.

We do not knowingly collect or maintain Personally-Identifying Information from anyone under the age of 13. Any person who provides Personally-Identifying Information through the Website represents to us that he or she is 13 years of age or older. If we learn that Personally-Identifying Information has been collected from a user under 13 years of age on or through the Website, then we will take the appropriate steps to delete this information.

Information som vi samlar in automatiskt när du använder Tjänsten.

Utöver de uppgifter du frivilligt lämnar till oss, när du registrerar dig för Tjänsten och använder Tjänsten, samlar vi automatiskt in din IP-adress och geografiska plats medan applikationen körs på din enhet. Eventuellt kan du begränsa hämtningen i inställningarna på din enhet. Precis som med den frivilligt tillhandahållna informationen som beskrivs ovan kanske vissa delar av Tjänsten inte är tillgänglig om du väljer att inte förse oss med sådan information och Personuppgifter.

Cookies.

När du har skapat ett konto använder vi cookies för att komma ihåg dig som användare av Tjänsten och för att strömlinjeforma Tjänstens funktionalitet. Detta är förstapartscookies, inte tredjepartscookies, vilket innebär att cookies endast används för att spåra din aktivitet på Tjänsten och inte på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Andra anonyma uppgifter som vi samlar in.

När du använder och besöker Tjänsten kan vi även använda tjänster från tredje part, t.ex. Google Analytics, som använder cookies för att samla in allmän, anonym information som inte identifierar dig. Vi använder denna information för att bättre förstå hur användarna interagerar med Tjänsten och för att förbättra din användarupplevelse när du använder Tjänsten. För att välja bort Google Analytics cookies, besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None.

Do Not Track-signaler.

I den mån vi får några Do-Not-Track-signaler kommer vi inte att följa dem.

 1. ÄNDAMÅL MED UPPSAMLING OCH LAGLIG GRUND FÖR ANVÄNDNING

I detta syfte använder vi de personuppgifter som beskrivs ovan främst för att tillhandahålla dig de viktigaste aspekterna av Tjänsten. De rättsliga grunderna för oss att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla kärnaspekterna av Tjänsterna, där vi agerar som personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter, är följande: (a) först och främst har du gett ditt samtycke till detta genom att godkänna denna Policy, som du kan återkalla när som helst genom att mejla oss på hello@atlasgo.org; (b) behandlingen är nödvändig för vårt avtalsförhållande med dig (dvs. för att tillhandahålla Tjänsten till dig som vi har kommit överens om att tillhandahålla, måste vi behandla dina Personuppgifter); (c) behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga eller regelmässiga skyldigheter; och (d) behandlingen är i vårt berättigade intresse som leverantör av Tjänsterna (till exempel för att skydda säkerheten och integriteten i våra system och för att erbjuda dig kundservice och Tjänstens kärnfunktioner). 

However, we also use the Personal Data to send you information about teroGO and the Service. When creating your teroGO profile, you have the option to consent to us sending you the teroGO newsletter or to otherwise contact you about promotions, updates, and features of the Service. 

Ett annat syfte för vilket vi samlar in och använder dina personuppgifter är att tillhandahålla en tjänst till våra Partners. Om vi fungerar som personuppgiftsbiträde för sådana Partners kommer vi att behandla dina Personuppgifter (inklusive att dela dina Personuppgifter med dem), enligt vad som anges i Partnerns Integritetspolicy eller på annat sätt enligt anvisningar från Partnern. I vissa fall kan vi komma att samla in samtycke till sådan behandling för den personuppgiftsansvariges räkning om vår Partner begär detta och ditt samtycke till denna Policy fungerar som ett sådant medgivande.

Vi kan förse Partners med statistik och analyser som är förknippade med en utmaning som Partners stödjer, såsom att delta i en utmaning, lyckas med en utmaning och annan relaterad information och förse Partners med dina Personuppgifter för att kontakta dig om deras produkter, tjänster och uppmaningar till åtgärder.

Dina Personuppgifter kommer endast att delas med de Partners som är involverade i den utmaning du deltar i. Om du är involverad i mer än en utmaning kommer dina Personuppgifter att delas med de Partners som är involverade i de efterföljande utmaningar du deltar i.

 1. SÅ DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Information som delas av dig via Tjänsten.

Du kan nu eller i framtiden välja att frivilligt dela Personuppgifter som samlats in via Tjänsten, till offentliga forum på Tjänsten, via e-post eller via tredjepartsplattformar på sociala medier.

Dessutom kan du även välja att frivilligt dela foton eller annat liknande material via Tjänsten. Vi eller de Partners som är involverade i den eller de utmaningar som du deltar i får använda, kopiera, modifiera, dela, publicera eller omfördela sådant material i marknadsföringssyfte eller för andra liknande ändamål.

Vår personal.

För att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig och förbättra Tjänstens funktioner kan vi komma att lämna ut dina Personuppgifter till vår personal, inklusive våra anställda, uppdragstagare och ombud, i den utsträckning sådana personer eller enheter har ett behov av att känna till informationen i syfte att vidareutveckla Tjänsten.

Våra leverantörer.

Vi samarbetar med tredjepartsoperatörer för att tillhandahålla webbtjänster, applikationsutveckling, hosting, underhåll, databearbetning, kundtjänst, betalningshantering och andra tjänster i syfte att vidareutveckla Tjänsten. En lista över våra leverantörer finns på atlasgo.org/vendors_integrations. These third parties (who are data subprocessors for the purposes of GDPR) may have access to or process your Personal Data as part of providing those services for us. However, we limit the information provided to these service providers to that which is reasonably necessary for them to perform their functions and we have contracts in place with such vendors in line with the Article 28 requirements of GDPR, pursuant to which they are required, amongst other things, to maintain the confidentiality of the Personal Data to the extent required by GDPR. When you make a payment via our Services, we do not collect the financial information you provide. Rather, the information is collected by Stripe, Inc., a third party payment platform which collects a user’s name, email, credit card information, and other information a user provides to Stripe. We do not share any Personal Data with Stripe and we do not receive any Personal Data from Stripe. We only receive a confirmation from Stripe that there was a successful transaction completed on Stripe but no Personal Data is transferred between Stripe and teroGO. Stripe may also collect data from you in the capacity of data controller. Please see Stripe’s privacy policies for more information: https://stripe.com/privacy.

Välgörenhetsorganisationer, uppdragsdrivna företag och företagsdonatorer (våra partners).

En grundläggande aspekt av Tjänsten är att våra Partners kan ha tillgång till Personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan. För det första kan våra Partners få tillgång till dina personuppgifter i syfte att (1) ta emot statistik och analyser som är förknippade med en utmaning som en Partner stöder, (2) för att ge Partner dina Personuppgifter för att kontakta dig om deras produkter, tjänster och uppmaningar till åtgärder, (3) för att våra Partners ska kunna använda dina Personuppgifter för sin egen marknadsföring och marknadsföringsändamål, (4) för att informera dig om skattemässig avdragsrätt för betalningar som görs via Tjänsten (i förekommande fall). Vi kan därför komma att dela dina Personuppgifter med våra Partners som stöder kampanjer för Tjänsten eller som drar nytta av kampanjer för Tjänsten.

Försäljning av företag eller tillgångar.

I händelse av att vi säljer hela eller väsentligen hela vårt företag eller dess tillgångar, inklusive de Personuppgifter som samlas in via vår Tjänst, kan vi komma att överföra din information till det förvärvande företaget. Vi kommer dock att meddela dig innan vi gör det.

Andra tredje parter.

In addition to our practices described above, we may share your Personal Data if we have a good-faith belief that such action is necessary to (1) comply with the law (see the section below on “Government Requests”), (2) protect and defend the rights or property of teroGO, or (3) prevent an emergency involving danger of death or serious physical injury to any person. We will only share your Personal Data for the foregoing reasons to the extent permitted by GDPR.

 1. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Varaktighet för lagring av dina personuppgifter.

Vi kommer att lagra dina Personuppgifter så länge som det behövs för att tillhandahålla Tjänsten, men vi kanske inte vet om du har slutat använda Tjänsten så vi uppmanar dig att kontakta oss om du inte längre använder Tjänsten. Om det krävs enligt tillämplig lag kan vi dock komma att behålla dina Personuppgifter under den tidsperiod som krävs enligt sådan lag. För att fortsätta tillhandahålla en effektiv tjänst kan vi komma att lagra icke-personliga uppgifter permanent och anonymisera dina Personuppgifter och lagra dessa anonymiserade uppgifter permanent.

Dessutom använder vi, såsom beskrivs i denna Policy, tredje parter för att tillhandahålla tjänsten. Vi kommer att säkerställa att sådana tredje parter raderar eller ändrar dina Personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt GDPR och EU-kommissionens modellavtal för överföring av personuppgifter till tredje länder (dvs. standardavtalsklausulerna i enlighet med beslut 2010/87/EU) ("SCC:erna").

Säkerhet.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina Personuppgifter och för att förhindra förlust, missbruk och ändring av den information som vi får från dig. Vi kräver till exempel att vår personal och tredjepartsleverantörer skriver under sekretessavtal som omfattar dina Personuppgifter, och vi granskar sekretessrutinerna för nya produkter och tjänster som vi införlivar i vår Tjänst. Dessutom använder vi rimliga tekniska skyddsåtgärder såsom kryptering och säker hosting som tillhandahålls av branschledande tredjepartsleverantörer för att skydda dina Personuppgifter. Men förlust, missbruk och ändringar kan inträffa trots våra ansträngningar att skydda dina Personuppgifter. Vi är inte ansvariga gentemot våra användare eller tredje part på grund av sådan förlust, missbruk eller ändring, förutom i den utsträckning som krävs enligt GDPR, SCC eller annan tillämplig lag.

 1. DINA VALMÖJLIGHETER

Du kan ändra vissa av dina Personuppgifter via de kontoinställningar som tillhandahålls i Tjänsten. Om du vill få tillgång till, få en kopia av, ändra eller radera de Personuppgifter vi har om dig kan du kontakta oss såsom beskrivs i slutet av denna Policy. Dessutom uppmanar vi dig att kontakta våra Partners för att få tillgång till, få en kopia av, ändra eller radera Personuppgifterna, och vi samtycker till att samarbeta med våra Partners i god tro för att hjälpa dig med din begäran.

Du kan återkalla det samtycke som beviljas i denna Policy för oss eller våra partners att använda de Personuppgifter som beskrivs i denna Policy genom att kontakta oss såsom beskrivs i slutet av denna Policy. Observera att om du gör det kommer det inte att påverka den juridiska rätten att använda dina Personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke.

Om du får e-post från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet. Du kan också välja bort att få kommersiella e-postutskick från oss samt annan marknadsföringskommunikation som vi kan skicka till dig från tid till annan genom att kontakta oss såsom beskrivs i slutet av denna Policy. Observera att om du väljer att inte ta emot kommersiella e-postutskick från oss eller på annat sätt modifierar den typ eller frekvens av marknadsföringskommunikation du får från oss, även efter att du har valt att inte ta emot kommersiella meddelanden från oss, kan du fortsätta att få administrativa meddelanden från oss om Tjänsten.

När vi mottar något av ovanstående begäranden kommer eventuella ändringar som du begär att återspeglas i våra databaser i den utsträckning som krävs enligt GDPR, SCC eller annan tillämplig lag och vi kommer att bekräfta ändringarna till dig.

Om du inte är nöjd med hur vi har försökt att lösa ditt ärende kan du kontakta relevant dataskyddsmyndighet.

 1. BEGÄRAN FRÅN MYNDIGHETER

Ibland kan vi få begäran från myndigheter om att få information om våra användare. När vi hanterar sådana förfrågningar från myndigheter värdesätter vi integriteten för dina personuppgifter, men vi kan lämna över din information i enlighet med sådana förfrågningar om vi anser att en sådan åtgärd är motiverad. När vi besvarar en begäran från en myndighet kommer vi (1) att vidta kommersiellt skäliga åtgärder för att begränsa omfattningen av en myndighets begäran om data, (2) endast lämna ut sådana uppgifter till myndigheten om vi i samråd med vår advokat bedömer att vi är skyldiga att göra det enligt lag och (3) i förväg informera användarna om att vi har rätt att lämna ut deras uppgifter i den utsträckning som vi skäligen anser att vi har tillåtelse enligt lag att meddela detta.

 1. TREDJE PARTS TJÄNSTER OCH ÅTGÄRDER ÄR BORTOM VÅR KONTROLL

Vår Tjänst använder flera tredjepartstjänster som en del av Tjänstens funktionalitet. Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med tredje part såsom beskrivs i denna Policy. Vi har ingen kontroll över sådana tredje parter, förutom i den utsträckning som krävs enligt GDPR och SCC. Vi uppmanar dig att granska sådana tredje parters sekretessrutiner. Vi lämnar inga garantier om och påtar oss inget ansvar för tredje parts information, tjänster eller data-/integritetspraxis, förutom i den utsträckning som krävs enligt GDPR och SCC.

 1. INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Information som samlas in inom EES kan överföras, lagras och behandlas av oss eller tredje part (enligt vad som anges i denna Policy) i USA och andra länder vars dataskyddslagar kan skilja sig från de lagar som gäller i ditt land. När vi överför dina Personuppgifter utanför EES säkerställer vi en liknande skyddsnivå genom att ingå SCC med relevant tredje part.

Kontakta oss på hello@atlasgo.org om du vill ha mer information om den specifika mekanism som vi använder vid överföring av dina Personuppgifter utom EES.

I enlighet med vad som anges i denna Policy kan vi komma att dela Personuppgifter med tredje part och kan vara tvungna att lämna ut information på juridisk begäran av statliga myndigheter, inklusive för att uppfylla säkerhets- eller brottsbekämpande krav.

 1. ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

teroGO reserves the right to change this Policy from time to time, with or without notice to you, except to the extent required by GDPR. If you continue to use the Service, you consent to the new Policy. We will always have the latest Policy posted on the Service.

 1. KONTAKTA OSS VID FRÅGOR ELLER FEEDBACK

Om du har några frågor eller kommentarer om denna Policy eller vår Tjänst eller om du vill få tillgång till, få en kopia av, ändra eller radera dina Personuppgifter, är du välkommen att mejla oss på hello@atlasgo.org, eller genom att kontakta oss på följande adress:

77 Van Ness Ave., Ste 101 – 1117

San Francisco, CA 94102

 1. DATA PROTECTION OFFICER AND LOCAL REPRESENTATION

Finally, we have appointed a Data Protection Officer (“DPO”) as well as local representation in both the EU and the UK. Our DPO and local representation can be contacted as follows:

DPO

Email: DPO@atlasgo.org

Mail:

Atlas Unlimited Inc.
ATTN: Data Protection Officer
77 Van Ness Ave., Ste 101 – 1117
San Francisco, CA 94102

UK Representative

GDPR Local Ltd

Adam Brogden

contact@gdprlocal.com

Tel + 441 772 217 800

UK Address

GDPR Local Ltd 1st Floor Front Suite 27-29 North Street, Brighton England BN1 1EB

EU – Ireland Representative

Instant EU GDPR Representative Ltd

Adam Brogden

contact@gdprlocal.com

Tel + 353 15 549 700

EU Dublin Address

INSTANT EU GDPR REPRESENTATIVE LIMITED Office 2 12A Lower Main Street, Lucan Co. Dublin K78 X5P8 Ireland

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allows us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, please see our Privacy Policy.

Get a 15 minute live demo

Get your corporate challenge or employee wellbeing program live and empower your team’s wellness journey.

sv_SESwedish